Technum 2.0

In december 2022 is het optimalisatietraject Technum 2.0. afgerond. Hiermee is Technum compleet en gereed voor sterk en toekomstbestendig techniekonderwijs.

De aanleiding was onder andere een verdergaande samenwerking met het techniekonderwijs van het vmbo op Walcheren in het kader van Sterk Techniekonderwijs Zeeland (STOZ). Dit heeft geleid tot een verbouwing en herinrichting van Technum. De eerste verbouwing en daarmee een betere inpassing van het vmbo onderwijs in Technum is in 2022 voltooid. Leerlingen van het vmbo volgen nu les in dezelfde ruimte als de mbo-studenten van Scalda. Hierdoor maken we letterlijk en figuurlijk een betere verbinding met en tussen de leerlingen en studenten. Leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen zo een goed beeld van de eventuele vervolgopleidingen die zij bij Scalda kunnen gaan volgen.

De tweede fase van het project betrof de realisatie van een nieuw laboratorium voor laboratoriumtechniek en een moderne praktijkruimte voor elektrotechniek. Deze verbouwing is afgerond in december 2022. De nieuwe praktijkruimtes zijn in januari 2023 in gebruik genomen. Op 3 februari 2023 vindt de feestelijke opening plaats.

Impressies nieuwe laboratorium Technum 2.0

2019 051 Vlissingen Technum LAB lab buiten jan2022

 2019 051 Vlissingen Technum LAB hal binnen jan2022

2019 051 Vlissingen Technum LAB lab binnen jan2022